Piotr "Pio" Rogacki programowanie webmastering  
       
 
 Info
 Curriculum
vitae
 

WIĘKSZE PROJEKTY

2008 - 2010   System zarządzania treścią "Solarte portal" (Pylons, MySQL)
Ważniejsze wdrożenia:
2006 - 2008   System ewidencjonowania i zarządzania składnikami majątku "Środki trwałe" dla firmy Prologika (VS2003 C#, PostgreSQL)

2005 - 2008   System sprzedaży "Hurt" dla firmy Prologika (VS2003 C#, PostgreSQL)
 • definiowalne typy dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowe oraz kasowe
 • obsługa zewnętrznych urządzeń, np: drukarki i kasy fiskalne, stacjonarne i przenośne czytniki kodów kreskowych
 • pełna kontrola kasy i należności oraz magazynu z inwentaryzacją
 • wiele mechanizmów upraszczających lub rozwijających system dla specyficznych potrzeb klientów
2005 - 2008   Nadzór merytoryczny nad wykonaniem systemu zarządzania produkcją w firmie "Metaloplastyka" dla firmy Prologika (VS2003 C#, PostgreSQL)
 • tworzenie kart technologicznych na podstawie wzorców oraz norm zapotrzebowania na pracę ludzi i maszyn oraz materiałów
 • planowanie produkcji z automatycznym wyliczaniem czasu realizacji dla określonych możliwości zakładu, możliwością ustawiania priorytetów zleceń i ręczną modyfikacją planu pracy ludzi oraz maszyn
 • pełna rejestracja pracy ludzi i maszyn
 • zestawienia zapotrzebowania na materiały oraz roboczogodziny pracowników i maszyn
2005 - 2006   System rejestracji pracy i przebiegu produkcji w "Zakładach przemysłu dziewiarskiego - Wola" dla firmy Prologika (VS2003 C#, PostgreSQL)
 • pełna rejestracja przebiegu procesu technologicznego pod kątem pracy ludzi i maszyn, magazynowania pomiędzy działami produkcyjnymi, możliwość korekcji zaplanowanej ścieżki
 • zestawienia zapotrzebowania na materiały oraz roboczogodziny pracowników i maszyn
2005 - 2006   System planowania i nadzoru produkcji w "Zakładach przemysłu dziewiarskiego - Wola" dla firmy Prologika (VS2003 C#, PostgreSQL)
 • szybkie przetwarzanie dużych ilości informacji z kart warunków technicznych
 • zestawienia zapotrzebowania na materiały oraz roboczogodziny pracowników oraz maszyn
2004 - 2005

 

System ewidencjonowania warunków technologicznych procesu produkcji w "Zakładach przemysłu dziewiarskiego - Wola" dla firmy Prologika (Borland c++, PostgreSQL)
 • zaprojektowanie struktur danych (~100 tabel) unifikujących ręcznie wypełniane dane z kart technologicznych
 • stworzenie systemu automatycznie generującego interface do edycji danych
 • integracja z systemem planowania i nadzoru produkcji oraz systemem rejestracji pracy
2004   Baza etiud filmowych dla Szkoły Filmowej w Łodzi (PHP4, MySQL)
 • konwersja dotychczasowej bazy danych etiud szkolnych
 • przeprojektowanie i rozwinięcie systemu w konsultacji z klientem
 • wykonanie interface'u www do przeglądania danych z zaawansowanym wyszukiwaniem i wydrukiem oraz panelu do edycji danych
 • angielska wersja językowa z własnym tłumaczeniem
2003   System konwersji i zarządzania przelewami bankowymi dla firmy Sirius Systems (C#, XML)
 • import i eksport do systemów rachunkowych i bankowych poprzez ich wewnętrzne formaty danych lub bezpośrednie połączenia z bazą danych
 • wewnętrzny format umożliwiający przenoszenie i grupowanie przelewów
 • zapamiętywanie historii wszystkich wykonanych operacji
 • mechanizmy kontrolowania poprawności danych wejściowych
2003   System zarządzania cennikami dla firmy Sirius Systems (C#, MS Access, XML, MySQL)
 • import i synchronizacja danych z systemem rachunkowym
 • edycja danych i styli prezentacji
 • zaawansowane opcje wydruku
 • eksport do zewnętrznej bazy danych i strony www
2003   System Zarządzania Serwisem dla firmy Triton (C#, MySQL)
 • podział obsługi zlecenia na poszczególne etapy i stanowiska na zasadzie wyszczególnienia funkcji i widocznych danych
 • system zarządzania użytkownikami i grupami użytkowników z przydzielaniem praw dostępu
 • wydruki dokumentów i potwierdzeń dla klientów na każdym etapie obsługi zlecenia
 • obsługa dowolnej ilości stanowisk w obrębie jednego oddziału z natychmiastową synchronizacją wyświetlanych danych i kontrolą bezpieczeństwa równoczesnej pracy nad pojedynczym zleceniem
 • pełna archiwizacja (ręczna i automatyczna) i przywracanie bazy danych
2003   System Obsługi Zleceń dla firmy Triton (C#, C++, MySQL)
 • podział obsługi zlecenia na poszczególne etapy i stanowiska na zasadzie wyszczególnienia funkcji i widocznych danych
 • system zarządzania użytkownikami i grupami użytkowników z przydzielaniem praw dostępu
 • wydruki dokumentów i potwierdzeń dla klientów według certyfikowanych schematów na każdym etapie obsługi zlecenia
 • obsługa dowolnej ilości stanowisk w obrębie jednego oddziału z natychmiastową synchronizacją wyświetlanych danych i kontrolą bezpieczeństwa równoczesnej pracy nad pojedynczym zleceniem
 • projekt i wykonanie systemu synchronizacji bazy klientów i zleceń pomiędzy oddziałami przez przesyłanie szyfrowanych e-maili z własnym klientem pop3 i smtp przy użyciu dedykowanego serwera linuksowego
 • pełna archiwizacja (ręczna i automatyczna) i przywracanie bazy danych
2002   System generowania podglądu ubrań na modelach ludzi
 • wykonanie projektu uproszczonego systemu dającego możliwości porównywalne do pełnego modelu matematycznego
 • koordynacja pracy programistów i grafików 3d
 • parametryzowanie wymiarów modeli na podstawie standardowych danych
 • deformowanie obiektów modeli dla uzyskania wymaganego kształtu
 • grupowanie typów ubrań na podstawie położenia na ciele
 • nakładanie zdeformowanego modelu ubrania na model człowieka
 • teksturowanie obiektów z użyciem zmian koloru, przezroczystości, bump mapy
 • tworzenie grafiki 3d przy użyciu OpenGLa do wyświetlania na stronie
2001-2004   Strona firmy Red Bird (PHP4, MySQL)
 • pełna edycja zawartości tekstowej i graficznej
 • sklep www
 • zarządzanie bazą użytkowników
 • system lokalizacji na dowolny język
1998-2000   Gra wyścigi 3d Vertep (Asembler 68k i PPC, C, C++, Rave3D)
 • projekt i wykonanie własnego wysoce zoptymalizowanego engine'u 3d
 • jednoczesny rozwój na 2 rodzaje procesorów (68k i ppc), 3 systemy operacyjne (AmigaOS, WarpOS i PowerUP) oraz 2 sposoby wyświetlania grafiki (własny engine 3d i sprzętowa akceleracja)
 • własny format danych opisujący obiekty i tory
 • dowolna rozbudowa o kolejne tory na podstawie dodatkowych plików
 
Piotr Rogacki Łódź dnia 15.03.2010 r.